تاریخ های مهم

/تاریخ های مهم
تاریخ های مهم ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۱۱:۱۶:۵۵ +۰۳:۳۰

جدول تاریخ های طلایی

پایان

مدت

شروع

تاریخ های طلایی

۹۶/۱۲/۱۰ ۱ ۹۶/۱۲/۱۰ تاریخ برگزاری
۹۶/۱۱/۱۲ ۲۷ ۹۶/۱۰/۲۳ پذیرش مقالات
۹۶/۱۱/۲۵ اعلام نتایج داوری مقالات
۹۶/۱۲/۰۸ ۳۲ ۹۶/۱۱/۲۳ ثبت‌نام شرکت کنندگان
۹۶/۱۲/۱۰ ۳ ۹۶/۱۲/۸ ارائه کارت سینه